Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-04-09

  Imieniny: Mai, Marcelego

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 514356
  • Do końca roku: 266 dni
  • Do wakacji: 78 dni

O szkole

HISTORIA

Szkoły Podstawowej w Postoliskach


Szkoła w tej miejscowości powstała przed 1900 r., jeszcze za rządów caratu.
W pobliżu dzisiejszego gmachu szkolnego, stał drewniany budynek szkolny składający się z jednej izby lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela. W szkole tej uczono po rosyjsku, a sprzęt szkolny był bardzo ubogi.
Po odzyskaniu niepodległości do szkoły coraz więcej uczniów. W szkole było 5 nauczycieli i 7 klas. Uczęszczały do niej nawet dzieci z miejscowości- Mokrej Wsi i Wymysłów.
Mimo że dzieci przybywało, szkoła nie powiększała się o izby, więc musiano wynajmować pobliskie sale lekcyjne.
Społeczeństwo rozumiało trudności szkoły i dlatego za sprawą Stanisława Kielaka, w 1937 r. przystąpiło do budowy nowego gmachu szkoły pod nadzorem kierownika szkoły, Wacława Rusieckiego.
Wkład miejscowych chłopów był ogromny, ponieważ dostarczali robociznę i materiały budowlane, gdyż państwo dołożyło na cegłę.
Do II wojny światowej powstał postawiono murowany gmach szkolny, ale nie skończono sal lekcyjnych z powodu wojny. Gospodarze dokańczali je dorywczo.W czasie okupacji nauka dzieci odbywała się w starym budynku, który spłonął w czasie nalotów pod koniec sierpnia 1944 roku. W nowym budynku Niemcy dokonali dewastacji w poszukiwaniu broni. Kierownik tej placówki, został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd powrócił na swą starą placówkę w 1945 r.
W pierwszych dniach września 1944 r. rozległ się pierwszy dzwonek szkolny, w nowej niepodległej, Ludowej Ojczyźnie.
Po okupacji wykańczano nowe izby lekcyjne i remontowano zdewastowane przez Niemców i oddawano je do użytku młodzieży. W 1950 roku po odejściu kierownika Wacława Rusieckiego kierownikiem został Franciszek Nasiadko. Za jego kierownictwa uporządkowano otoczenie i plac szkolny i posadzono drzewostan.
W czasie rocznej kadencji 1957/58 Wandy Pożarko wykończono część korytarza i zbudowano scenę na uroczystości szkolne.
W roku szkolnym 1958/59 w czasie kadencji Macieja Dzierwajłło wykończone zostało drugie piętro z dużą izbą lekcyjną przeznaczoną na sale gimnastyczną i mniejszą na bibliotekę. W latach sześćdziesiątych dokonano elewacji zewnętrznej budynku szkolnego. Na początku lat siedemdziesiątych była konieczność wymiany starego dachu i pokryto dach papą.
Liczba uczniów wahała się podczas okupacji 150 i nawet ponad 500 uczniów w latach sześćdziesiątych.
Od początku lat siedemdziesiątych notuje się spadek liczby uczniów. Tak, że w roku szkolnym uczyło się około 360 uczniów.
Kadra nauczycielska często ulegała zmianie na skutek zmiany miejsca zamieszkania, zmiany miejsca pracy, przejścia na rentę, bądź zgonu.
Powyższa historia szkoły została napisana na podstawie kroniki szkolnej i opowiadania Stefanii Ostrowskiej, byłej woźnej (od 1938r. do 1964 r.) i przez Krystynę Jakubowską, nauczycielkę tej szkoły od 1956 roku.

 

tekst zredagowała KAMILA PÓLKOWSKA

 

 

Artykuły