Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

Obiady wrzesień 2016

15 x 2,50 zł - 37,50 zł (płatne do 06.09.2016)

 

Obiady październik 2016

19 x 2,50 zł - 47,50 zł (płatne do 30.09.2016)

 

Dane do przelewu:

  • Odbiorca - Zespół Szkół w Postoliskach, ul. Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz. 
  • Tytułem: obiady za miesiąc..., imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

 

Artykuły

Uroczystości upamiętniające bohaterstwo poległych podczas II wojny światowej

2016-09-16
Powiększ zdjęcie

Dnia 05 września 2016 r. przy pomniku straceń w Konarach odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo poległych podczas II wojny światowej. Zaczęły się Mszą Święta polową koncelebrowaną przez ks. dziekana Dariusza Skwarskiego i proboszcza parafii Bł. Męczenników Podlaskich ks. Piotra Ejsmonta.

Następnie - po apelu poległych wygłoszonym przez pana Andrzeja Kruka - nastąpiło złożenie wieńców przy pomniku.

Na zakończenie teatralna grupa Pa.Dam, w której występują m.in. uczniowie i absolwenci naszej szkoły, zaprosiła wszystkich na patriotyczny koncert. Wysłuchaliśmy też pięknie wykonanych utworów w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza.

Niech pamięć o bohaterach tamtych dni trwa, niech okrucieństwo wojny nie będzie nigdy zapomniane, aby się nigdy nie powtórzyło.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

2016-09-16
Powiększ zdjęcie

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

2016-09-08
Powiększ zdjęcie

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

  • uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
  • rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2016-09-08
Powiększ zdjęcie

UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

       Polisa na nowy rok szkolny została zawarta w firmie InterRisk w opcji „Ochrona Plus”  i działa od 01.09.2016 do 31.08.2017.

 

Obejmuje wszystkie zdarzenia – nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nim: podczas wycieczek i wyjazdów, wakacji, zabawy na podwórku.

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOŻENIEM W ZESPOLE SZKÓŁ W POSTOLISKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2016-09-08
Powiększ zdjęcie

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Postoliskach 2016/2017

2016-09-02

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

    1) Cena obiadu od września 2016 r. do czerwca 2017 r. wynosi 2,50zł

    2) Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc dostępna będzie na tablicy ogłoszeń przy

        stołówce oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla Rodziców”

    3) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego

        miesiąc korzystania z obiadów. Wyjątek stanowią opłaty za żywienie

        w miesiącach wrzesień i styczeń:

  • we wrześniu wpłaty do 06.09.2016 r.
  • w styczniu wpłaty do 04.01.2017 r. ( w grudniu nie wpłacamy na styczeń)

   4) Brak terminowej wpłaty na dany miesiąc skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłku i naliczaniem

       ustawowych odsetek za zwłokę.

   5) Nieobecność dziecka  należy zgłosić pod numerem 29 7573025 lub osobiście u intendentki

       najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności. Wszystkie nieobecności zgłoszone

       z zachowaniem powyższego terminu będą odliczone od wpłaty na kolejny miesiąc.

       Kwotę odliczenia podaje intendent. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone

       po terminie. W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko nieobecności, które zgłoszone będą

       do momentu dokonania wpłaty.  

   6) Jeśli dziecko uczestniczy w dłuższej wycieczce, to odliczenie odbywa się automatycznie

       na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela- organizatora wycieczki.

   7) Rezygnacja z korzystania z obiadów składana jest pisemnie u intendentki do 20- go dnia

       miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

   8) Zapisy na następny miesiąc składa się pisemnie u intendentki do 20- go dnia

       miesiąca poprzedzającego okres korzystania z obiadów.

   9) Dokonując przelewu, jako odbiorcę wpisujemy Zespół Szkół w Postoliskach, ul.Pl.3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz. W tytule przelewu wpisujemy: obiady za miesiąc..., imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Zagrożenia cyberprzestrzeni

2016-09-04

Stypendium szkolne 2016

2016-08-31

 

 

Stypendium przysługuje uczniom od klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałym na terenie naszej gminy.

 Termin składania wniosków: 15 września 2016r. (nieprzekraczalny).

Kryterium dochodowe wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się do dochodu.

 

Wypłata nastąpi po dostarczeniu przez rodziców faktur (nie paragonów ani rachunków) na zakupione przybory szkolne, plecaki, podręczniki, obuwie i ubrania sportowe, słowniki itp.

Dofinansowanie do zakupu podręczników

2016-08-31

Dofinansowanie przysługuje tylko uczniom niepełnosprawnym z klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Do wniosku rodzice muszą dołączyć tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi: 

- dla klasy VI - do 325 zł

- dla klasy III - do 350 zł.

Podstawą zwrotu za zakup podręczników jest faktura lub oświadczenie rodzica (zawierające zdanie: "oświadczam, że wydatek ten rozliczam tylko w ramach Wyprawki Szkolnej").

 

Termin złożenia wniosków: do 9 września 2016r.

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

2016-08-30

Wyprawka małego przedszkolaka

2016-08-26

Szkolny zestaw podręczników - Szkoła Podstawowa

2016-06-24
Powiększ zdjęcie

Szkolny zestaw podręczników - Gimnazjum

2016-06-24
Powiększ zdjęcie

Tego w gminie Tłuszcz jeszcze nie było

2016-05-04
Powiększ zdjęcie

Tego w gminie Tłuszcz jeszcze nie było. Uroczystości przekazania sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach zostały połączone z piknikiem rodzinnym i miasteczkiem historycznym, a główną atrakcją był… skok profesjonalnej grupy spadochroniarzy.

74 lata temu, w marcu 1942 roku na Postoliska zostali zrzuceni specjalnie wyszkoleni polscy żołnierze – tzw. Cichociemni. Wydarzenie to upamiętnia pomnik w centrum miejscowości, a od kilkunastu miesięcy, poprzez swoją nazwę, także tutejsze gimnazjum. Uroczystości przekazania sztandaru szkole w Postoliskach połączono z wieloma atrakcjami wpisującymi się w ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Rok Cichociemnych. Ten pogodny, drugi dzień maja pozostanie na długo w pamięci społeczności szkoły.

O godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika w Postoliskach odprawiono mszę świętą, którą koncelebrowali dziekan tłuszczański - ks. Dariusz Skwarski, proboszcz – ks. dr Waldemar Sierpiński, ks. kan. Aleksander Smogorzewski oraz ks. prałat Tadeusz Osiński. Uformowany po wyjściu z kościoła kondukt, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej, udał się na pod pomnik upamiętniający zrzut sprzed 74 lat i następnie na plac szkolny, gdzie odbyła się główna cześć uroczystości – przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych.

Dyrektor Elżbieta Gawrońska przyjęła sztandar z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego. Fundatorzy chorągwi wbili w jej drzewiec pamiątkowe gwoździe, a uczniowie przyrzekli być wiernymi zasadom, jakie przyświecały patronom ich placówki. Gimnazjaliści przygotowali akademię pt. „My Cichociemni”. O profesjonalnym przygotowaniu młodych artystów niech świadczy fakt, że kilkusetosobowa widownia z uwagą śledziła rozwój wydarzeń na monumentalnej scenie.

Uroczystości w Postoliskach miały charakter ponad gminny. Przyciągnęły nie tylko ogromną widownię, ale też wielu samorządowców i polityków. Przemówienia wygłosili burmistrz Paweł Bednarczyk, poseł Kinga Gajewska, starosta Kazimierz Rakowski. List do uczniów i uczestników wydarzenia wystosowali ostatni żyjący cichociemny Aleksander Tarnawski „Upłaz” oraz senator Rzeczypospolitej prof. Jan Żaryn. Do Postolisk przybyła również kilkuosobowa delegacja weteranów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes Okręgu Warszawa –Wschód major Edmund Muszyński skierował do uczniów bardzo osobiste przesłanie. Sędziwy weteran wydał młodzieży rozkaz, by każdy z absolwentów uczył się dalej dla dobra Ojczyzny.

Od rana na terenie Zespołu Szkół w Postoliskach trwał piknik rodzinny. Każdy, zarówno dzieci i dorośli znaleźli tu coś dla siebie. W ramach miasteczka historycznego grupy rekonstrukcyjne przeniosły widzów w okres II wojny światowej. Swoje stanowiska przygotowały m.in. Nieformalna Grupa Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO, Grupa Historyczno - Edukacyjna „Szare Szeregi” oraz Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.

Największą atrakcją tego dnia było jednak to, co wydarzyło się kilkaset metrów od placu szkolnego. Z okazji uroczystości ku czci Cichociemnych, przybyli do Postolisk przedstawiciele Związku Polskich Spadochroniarzy i grupy pokazowej Sky Magic. Ci ostatni przygotowali dla ponad pięciuset osób zgromadzonych przy kościele w Postoliskach niesamowite widowisko. Wysoko nad niebem pojawił się samolot, z którego wyskoczyło czterech śmiałków. By uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej, skoczkowie mieli ze sobą ogromne kilkunastrumetrowe biało-czerwone chorągwie. Po efektownym wylądowaniu skoczkowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Piknik w Postoliskach trwał jeszcze długo. To było jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w gminie Tłuszcz.

Organizatorzy: Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach, Gmina Tłuszcz
Współorganizatorzy: Parafia Św. Stanisława Bp. M. w Postoliskach, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Grupa Pokazowa Sky Magic, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO, Nieformalna Grupa Rekonstrukcyjna Ludności Cywilnej „Rajski Ptak” z Tłuszcza, Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Stowarzyszenie AXA, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
Patronat honorowy: Senator RP prof. Jan Żaryn, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński
Patronat: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Polskich Spadochroniarzy
Patronat medialny: TVP Historia, Radio FaMa, fakty.wwl, Życie Powiatu na Mazowszu, Kurier W, Wieści Podwarszawskie, Wiadomości.pw, Moja Gazeta Regionalna

źródło:

https://www.facebook.com/gminatluszcz/photos

 

REKRUTACJA 2016/2017

2016-04-23
Powiększ zdjęcie

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

GIMNAZJUM im. CICHOCIEMNYCH

W POSTOLISKACH

Kalendarium

Wtorek, 2016-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Logowanie

Zaloguj się

Pogoda


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /usr/local/apache/www/htdocs/zspostoliska.szkolnastrona.pl/includes/functions.php on line 1806

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: {"cod":"404","message":"Error: Not found city"} in /usr/local/apache/www/htdocs/zspostoliska.szkolnastrona.pl/includes/functions.php on line 1806

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /usr/local/apache/www/htdocs/zspostoliska.szkolnastrona.pl/includes/functions.php on line 1806
Nie udało się załadować pogody.

Statystyki

  • Odwiedziny: 200498
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 269 dni