Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-20

  Imieniny: Agnieszki, Amalii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 714028
  • Do końca roku: 255 dni
  • Do wakacji: 66 dni

NAUCZYCIELE

 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Postoliskach pracują następujący nauczyciele:

 

 

Marzena Boruc

 Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach

 

Małgorzata Denoch

v-ce Dyrektor

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W POSTOLISKACH

 

LP.

NAUCZANY PRZEDMOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

1.

Przedszkole i                                                                                              klasy „0”

                                                     Magdalena Piotrowska

Marta Gosik

Małgorzata Białek

Emilia Stankiewicz

Sylwia Sokołowska

Iwona Wysocka

Renata Żelazowska

Hanna Ołdak

2

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

Mirosława Bereda

Marzanna Żelazowska 

Monika Świętochowska

Dorota Szydłowska

Aldona Kowalska

Justyna Plata

3

religia

ks Piotr Talarek

Adam Gontarek

Dorota Szydłowska

4

język polski

Magdalena Cegielska

Paulina Kacała

5

język angielski

Bożena Kielak

Kinga Skoczeń 

Aneta Kopka

6

język niemiecki

Aneta Ciubak

7

matematyka

Danuta Polakowska

Magdalena Słomian

Marta Kasperska - Turek

Agnieszka Czech

8

fizyka

Agnieszka Czech

9

historia

Mirosława Bereda

Agnieszka Urmanowska

10

wos

Harasim Aneta

11

biologia

Anna Grzeszczak

12

chemia

Anna Grzeszczak

13

geografia

Ewa Dzięcioł

14

przyroda

Marzena Boruc

15

informatyka

Marta Kasperska – Turek

Ewa Dzięcioł

16

zajęcia techniczne

Aneta Ciubak

17

plastyka

Danuta Polakowska

18

muzyka

Marcin Szczapa

19

psycholog szkolny

Kościelniak- Ścieżko Samanta

20

pedagog szkolny

Agnieszka Ołdak

21

wychowanie do życia w rodzinie

Hanna Ołdak

22

edukacja dla bezpieczeństwa

Marzena Boruc

23

logopeda

Natalia Soszka

24

świetlica szkolna

Monika Świętochowska

Agnieszka Urmanowska

Bartłomiej Bogusiewicz

Danuta Polakowska

Marta Kasperska-Turek

Agnieszka Ołdak

25

w-f

 

 

Agnieszka Urmanowska

Marcin Komorowski

Bartłomiej Bogusiewicz

26

biblioteka 

Mariola Szczęsna

Małgorzata Denoch

27

zajęcia rewalidacyjne

Renata Sierzan

Aldona Kowalska

28

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Renata Sierzan

Katarzyna Jusińska

29  Nauczyciele wspomagający

Katarzyna Jusińska

Renata Sierzan

30 doradztwo zawodowe

Bożena Sasin-Tlaga

 

 

 

Artykuły