Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-20

  Imieniny: Agnieszki, Amalii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 713988
  • Do końca roku: 255 dni
  • Do wakacji: 66 dni

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminy Tłuszcz -  Zespołu Szkół w Postoliskach

Sebastian Kępka

e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1)         Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2)        Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3)     Zarządzenie nr 33/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Postoliskach
z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Zespole Szkół w Postoliskach.

Artykuły