Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Czwartek, 2020-04-09

  Imieniny: Mai, Marcelego

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 514226
  • Do końca roku: 266 dni
  • Do wakacji: 78 dni

KADRA NAUCZYCIELSKA

 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Postoliskach pracują następujący nauczyciele:

 

 

Marzena Boruc

 Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach

 

Małgorzata Denoch

v-ce Dyrektor

 

Ewa Dzięcioł

v-ce Dyrektor 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ W POSTOLISKACH

 

LP.

NAUCZANY PRZEDMOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

1.

Przedszkole i                                                                                              klasy „0”

Justyna Plata                                                                                                           

Magdalena Piotrowska

Marta Gosik

Małgorzata Białek

Emilia Stankiewicz

Sylwia Sokołowska

Iwona Wysocka

2

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

Mirosława Bereda

Marzanna Żelazowska 

Monika Świętochowska

Katarzyna Olszewska - Kuziak

Dorota Szydłowska

Aldona Kowalska

3

religia

ks Piotr Talarek

Adam Gontarek

Dorota Szydłowska

4

język polski

Magdalena Cegielska

Violetta Gajcy

Paulina Jankowska

5

język angielski

Emilia Komorowska

Bożena Kielak

Kinga Skoczeń 

6

język niemiecki

Aneta Ciubak

7

matematyka

Danuta Polakowska

Magdalena Słomian

Marta Kasperska - Turek

Agnieszka Czech

8

fizyka

 Agnieszka Czech

9

historia

Mirosława Bereda

Agnieszka Urmanowska

10

wos

Agnieszka Urmanowska

11

biologia

Anna Grzeszczak

12

chemia

Anna Grzeszczak

13

geografia

Ewa Dzięcioł

Magda Białek

14

przyroda

Marzena Boruc

15

informatyka

 Marta Kasperska – Turek

Agnieszka Ołdak

16

zajęcia techniczne

Aneta Ciubak

Beata Maksimczuk

17

plastyka

Danuta Polakowska

18

muzyka

Marcin Szczapa

19

pedagog szkolny

 Agnieszka Ołdak

20

wychowanie do życia w rodzinie

Hanna Dąbrowska

21

edukacja dla bezpieczeństwa

Marzena Boruc

22

logopeda

Natalia Soszka

23

świetlica szkolna

 Renata Żelazowska

 Monika Świętochowska

Agnieszka Urmanowska

Bartłomiej Bogusiewicz

Danuta Polakowska

Marta Kasperska-Turek

Agnieszka Ołdak

24

w-f

 

 

Agnieszka Urmanowska

Marcin Komorowski

Bartłomiej Bogusiewicz

25

biblioteka 

 

Violetta Gajcy

Małgorzata Denoch

26

zajęcia rewalidacyjne

Renata Sierzan

Aldona Kowalska

Renata Żelazowska

27

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Renata Sierzan

 

 28  Nauczyciele wspomagający

Renata Żelazowska

Renata Sierzan

 

 

 

Artykuły