Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Środa, 2024-02-28

  Imieniny: Ludomira, Makarego

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1388596
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 114 dni

Historia szkolnictwa w Postoliskach KALENDARIUM

Historia szkolnictwa w Postoliskach

KALENDARIUM

 

   Upływu czasu unicestwił część dokumentów, dlatego nie sposób dziś dokładnie ustalić niektóre daty, czy odkryć wszystkie fakty. To zadanie historyków. Z poniższego kalendarium wynika jednak niezbicie, że: historia szkolnictwa w Postoliskach liczy sobie co najmniej 360 lat- chociaż kto wie, czy nie… 480  :),  z czego 155 lat  to historia szkoły państwowej- tej samej, w której się dzisiaj uczysz, a do której chodzili być może twoi Rodzice, Dziadkowie, Pradziadkowie….

To historia długa, odległa, trochę zapomniana... Już trochę nie nasza…?

Przeciwnie- wszak nie kto inny, jak my sami jesteśmy nie tylko jej potomkami, ale przede wszystkim jej SPADKOBIERCAMI.

        Powstanie poniższego kalendarium zawdzięczamy zachowanym dokumentom,

ale przede wszystkim- ludziom.  Do jego powstania wspólnie przyczynili się:

 

 • nauczyciele, którzy wykonując przez lata swoją pracę wychowali całe pokolenia    i pozostawili po sobie bezcenne świadectwo: wspomnienia uczniów, niemal stuletnie księgi arkuszy ocen, szkolne kroniki;
 • uczniowie, bez których żadna szkoła nie mogłaby istnieć- ci, dawni, którzy zechcieli podzielić się wspomnieniami i ci współcześni, którzy kręcąc film o patronie szkoły odkryli inną, zasłużoną dla naszej szkoły postać…
 • najstarsi mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przekazali ustne relacje dotyczące wspomnień ich rodziców, dziadków, pradziadków ;
 • autorzy opracowań, studiów, opisów, biogramów, słowników… Opisując świat,    w którym żyli, nie przewidywali być może, że ich praca stanowić będzie w przyszłości cenne źródło informacji dla następnych pokoleń;
 • proboszcz parafii w Postoliskach, który udostępnił tłumaczenie spisanych po łacinie najstarszych

 z cytowanych poniżej dokumentów, będących w posiadaniu archiwów kościelnych;

 • historycy zawodowo parający się przeszłością.

 

 

1530

Według danych z rejestru dochodów duchowieństwa archidiakonatu pułtuskiego, do którego wówczas należą Postoliska, aż 97,4% parafii tego dekanatu posiada szkoły. Występują one w 114 na 117 parafii.        http://okruchyhistorii.pl/aktualnosci/siec-parafialna-diecezji-plockiej-xi-xvi-kazimierz-pacuski/

 

ok. 1531

Właścicielem Postolisk jest Andrzej Postolski. Miejscowość rozwija się o wiele lepiej niż ówczesny Tłuszcz, czy Wołomin, pełni funkcję osady targowej. Powstaje parafia, która jednak szybko upada z nieznanych przyczyn.

1540

Ponowne erygowanie parafii i budowa kolejnego drewnianego kościoła ufundowanego przez Stanisława Dąbrowskiego – kanonika wileńskiego i pułtuskiego oraz jego brata Andrzeja. Kościół ulegnie zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego (1655-1660).

 

Trudno dokładnie określić, od kiedy należy datować początek szkolnictwa w Postoliskach, natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że pierwsza szkoła została założona przy kościele. Wzmiankują o niej źródła historyczne, stąd wiemy, że na pewno działała w 1658 r. Pozostaje jednak pytanie od jak dawna? Pomyślmy, skoro przy każdym kościele była szkoła, a parafia   w Postoliskach istnieje nieprzerwanie od 1540 roku, to wydaje się, że być może z dużym prawdopodobieństwem można przesunąć datę powstania szkoły do czasów wcześniejszych niż te, do których sięgają zachowane źródła, a potwierdzają one,  co następuje:

 

 

 

1658

 W aktach zachowanych w Archiwum Kurii Płockiej (akta nr 47 z roku 1658)

znajduje się protokół wizytacji, w którym wymieniony został rektor szkoły w Pustolisku*) Tomek Kuczborski. 

*) rektor szkoły to nauczyciel, a Pustoliska to ówczesna pisownia nazwy Postoliska.

                                                                                    

1736

 Protokół z dnia 08.06.1739 z wizytacji kanonicznej,  który został spisany po łacinie w efekcie toczącej się w 1736 r. wizytacji dotyczącej Postolisk:

Trzeci świadek Mateusz Siwek rektor szkoły zapytany i egzaminowany zgodnie z sumieniem powiedział o zachowaniu proboszcza, że (…) nic nie wie.Czwarty świadek Maciołkiewicz Łazarz z Pustoliska senior szkoły po złożeniu przysięgi zapytany i egzaminowany powiedział, że nie słyszał o niestosownym zachowaniu proboszcza, wikariusza i uczniów szkoły.

 

   O szkole przykościelnej w Postoliskach istniejącej z pewnością od początku parafii niewiele wiadomo ponad to, co powyżej.  W tych czasach szkolnictwo było w gestii kościoła. Natomiast o okolicznościach powstania pierwszej i jedynej w gminie Międzyleś (do której wówczas należały Postoliska) szkoły powszechnej

w Postoliska wiemy całkiem sporo:

    

1865

   Proboszczem w Postoliskach był ks. Romuald Ignacy Batogowski. Rok przybycia do Postolisk księdza Batogowskiego to rok zmasowanych carskich represji po powstaniu styczniowym. Na mocy imperatorskiego ukazu, na rzecz skarbu państwa przeszła duża część dóbr kościelnych. W ten sposób w Postoliskach na dwóch włókach ziemi osadzono żołnierzy służących w armii za czasów cara Mikołaja I. Inną część dotychczasowej kościelnej własności mieszkańcy przytomnie przeznaczyli na utworzenie pierwszej we wsi szkoły.            http://dawny.pl/historia-kosciola-w-postoliskach-ii/

 

1867

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  i innych krajów słowiańskich- rok 1887, Tom VIII, str. 850

 Postoliska- wieś włościańska, powiat radzymiński, gmina Międzyleś, parafia Postoliska; posiada kościół parafialny drewniany, szkołę początkową ogólną, 127 mieszkańców, 246 mórg; należała do dóbr Fiukały. W 1827 roku było tam 15 domów,125 mieszkańców. Kościół i parafię erygował  w roku 1540 Stanisław Dąbrówka, kanonik pułtuski. Poświęcony w 1699 roku przez biskupa Załuskiego. Obecny, modrzewiowy, nie wiadomo kiedy wzniesiony. Parafialny dekanat radzymiński, dawniej stanisławowski, 2337 dusz.

                                       

1872

Leon Bokiewicz Opis powiatu Radzymińskiego pod względem topograficzno- historycznym,

statystycznym i lekarskim,Gebethener i Wolff, Warszawa 1872

 (…) na 309 wsi w powiecie było 21 szkółek.

Szkoła w Postoliskach jest jedyną szkołą w gminie:                       

W gminie Międzyleś była jedna szkółka początkowa w Postoliskach, gdzie uczyło się 38 dzieci.

 

1900

  Fragment z Historii Szkoły Podstawowej w Postoliskch spisanej do kroniki przez nauczyciela mgr Jerzego Golcana podstawie opowiadania Stefanii Ostrowskiej-

woźnej, która ten obowiązek pełniła w latach 1938- 1964Jak sięga pamięć najstarszych ludzi mieszkających w Postoliskach szkoła w tutejszej miejscowości powstała przed 1900 r., jeszcze za rządów caratu. W odległości 30 m od dzisiejszego gmachu szkolnego w kierunku drogi, stał dawny drewniany budynek szkolny składający się jednej, dużej izby lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela. Sprzęt szkolny był ubogi. Ławki uczniowskie bardzo duże- dwunastoosobowe. W szkole tej uczono po rosyjsku.

   

 

1903

 Księgi Główne szkoły: Kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Kaska.

Będzie pełnił tę funkcję kilkakrotnie:

1903-1913 kierownik szkoły;

1918?-1932 kierownik szkoły

1932-1937- p.o. ( pełniący obowiązki kierownika)

 

1906-1908

   Ukazuje się pierwszy numer Siewby- przeznaczonego dla chłopów dwutygodnika, redagowanego przez zespół, któremu przewodzili Jan Kielak i Jan Piliński – Adamowicz.                                                                  

 https://www.youtube.com/channel/UCvB86DWqjbPsl0qKat4fpow
 Nikt wówczas nie przypuszczał, że pierwszy z nich za 60 lat zostanie patronem Szkoły Podstawowej, w Postoliskach,   i że jej uczniowie opiekować się będą grobem, w którym wspólnie spoczęli obaj redaktorzy Siewby.

 

1914- 1918

   W czasie I wojny światowej kierownikiem szkoły jest Feliks Tarczyński. Pełni też funkcję szefa komórki tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej, jest założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem i Spółdzielni Handlowej.

Silna drużyna POW istniała też w Postoliskach. Kierował nią młody nauczyciel Feliks Tarczyński. Dysponowała ona maszyną drukarską i powielaczem,na których drukowano ulotki i biuletyny informacyjne. Oddziały POW na terenie powiatu w dniach 10 i 11 listopada 1918 roku czynnie włączyły się w akcje rozbrajania Niemców.  https://www.powiat-wolominski.pl/info/zawartosc/18/

 

1918

   Historia Szkoły Podstawowej w Postoliskch spisana do kroniki przez nauczyciela mgr Jerzego Golcana podstawie opowiadania Stefanii Ostrowskiej-  woźnej, która ten obowiązek pełniła w latach 1938- 1964:Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła szybko rozrastała się organizacyjnie- przybywało wciąż uczniów. Była ona szkołą zbiorczą o 5 nauczycielach i 7 klasach.                     Do klas starszych uczęszczały dzieci z odległych o 4-5 km miejscowości. Okoliczne szkoły, jak Mokra Wieś, Wymysły, realizowały program czterech klas tak że do klasy V przychodziła duża ilość dzieci.Mimo, że dzieci wciąż przybywało, szkoła nie powiększała się o żadną izbę. Musiano wynajmować sale lekcyjne u Władysława Łojka w Postoliskach- dwie i na tzw. „Batogówce”- też dwie.

                                     

1918-1925

Zbiory własneszkoły- Księgi główne ocen postępów uczniów w naukach od 1925r.:Nie wiadomo, kto kierował szkołą. Można natomiast stwierdzić, że w latach 1925- 1932 był to Stanisław Kaska, który ponownie objął funkcję kierownika, a przez kolejne 5 lat (do 1937roku) pełnił jego obowiązki.

 

1933

  Zbiory własneszkoły- Księgi Główne ocen postępów uczniów w naukach od 1933 r. :

 Kierownikiem szkoły zostaje Wacław Rusiecki (będzie nim do 1950).

 

1936

Zdjęcia z w kroniki szkoły przedstawiające powstający budynek szkoły. Opis na odwrocie brzmi: Szkoła w Postoliskach gm. Tłuszcz fragment południowy ( grudzień 1936). Wpis opatrzony pieczątką: Zarząd Gminy w Tłuszczu

 

 

 

 

 

 

 

1937                                                                                                                     

  Budowa murowanego gmachu szkoły to zasługa Stanisława Kielaka (brata Jana). Urodził się w Chrzęsnem, ukończył szkołę w Postoliskach. Został politykiem: pełnił funkcję posła na Sejm Ustawodawczy oraz II i IV kadencji w II RP oraz wicemarszałka Sejmu IV kadencji. Dzięki jego protekcji państwo wyasygnowało fundusze na cegłę. Okoliczni mieszkańcy dołożyli resztę materiałów i robociznę.

   Niestety, Stanisław Kielak nie zobaczył nowej szkoły: 5.07.40 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Oświęcimia, gdzie zginął 30.11.40 r. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Postoliskach. Będzie musiało minąć 65 lat, aby w 2005 r., uczniowie Gimnazjum w Postoliskach, kręcąc film o patronie szkoły podstawowej, mogli na nowo odkryć postać jej faktycznego dobroczyńcy- Stanisława Kielaka.    https://www.youtube.com/watch?v=BzIgnc0uVu8

                                                 

1938

Kronika szkolna: (…) przed II wojną światową w latach trzydziestych pracowali jako nauczyciele tej szkoły: Janina Dudówna, Wincenty Lejsza, Emilia Kleniewska, Stefania Kubik, Stefania Rusiecka i Tadeusiak.(…) do wybuchu drugiej wojny światowej postawiono nowy, murowany gmach szkolny i częściowo wykończono sale lekcyjne na parterze.

 

1939

   Wybucha wojna, która przerywa prace, ale gospodarze dorywczo, z własnej woli, kontynuują budowę. Wykańczają poszczególne sale lekcyjne, mimo że ich ciężka praca jest niszczona: Niemcy- w poszukiwaniu broni- zrywają podłogi w trzech klasach na piętrze. 

   W czasie okupacji nauka odbywa się w starym, wysłużonym budynku szkolnym.

1 września 1939 roku nad terenem powiatu rozgrywały się walki powietrzne. Zbombardowane zostały Radzymin i Wołomin oraz dworzec kolejowy w Tłuszczu. 11 września Niemcy zajęli Tłuszcz.

https://www.powiat-wolominski.pl/info/zawartosc/18/

 

1941

  Zbiory własneszkoły- Księgi Główne ocen postępów uczniów w naukach 1941/42: Od tego roku dokumentacja szkolna prowadzona jest w języku niemieckim.

 

1943

   Zrzut cichociemnych w Postoliskach. http://zspostoliska.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=769

Po 73. latach Gimnazjum w Postoliskach wybierze ich na patronów szkoły i uwieczni znak cichociemnych na swoim sztandarze.

 

1944

    Kierownik szkoły Wacław Rusiecki zostaje wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe.  

15 sierpnia wojska sowieckie zajmują Tłuszcz. Pod koniec sierpnia w wyniku nalotu płonie stary budynek szkoły. Na szczęście nowy nie podzielił jego losu:

  Kronika szkolna:  Jeszcze nie przebrzmiały działa po letniej ofensywie radzieckiej, jeszcze widać było tumany dymu nad powstańczą Warszawą a już w szkole w pierwszych dniach września 1944 rozległ się pierwszy dzwonek szkolny, rozpoczynający pierwszy rok szkolny w nowej, niepodległej, Ludowej Ojczyźnie. Po okupacji wykańczano nowe izby lekcyjne, remontowano zdewastowane przez  Niemców i oddawano je młodzieży do użytku 

 

1945

   Koniec II wojny światowej- z robót przymusowych w Niemczech wraca Wacław Rusiecki i ponownie obejmuje kierowanie szkołą.

   Kronika szkoły: Liczba dzieci w szkole po okupacji waha się od 150 do 300 / lata czterdzieste/. Natomiast na przełomie lat pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych przekroczyła liczbę 500.

 

 

 

 

1950

       Nowym kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Nasiadko, będzie pełnił te funkcję do 1957 r.  

       Teren szkolny zostaje uporządkowany, uczniowie sadzą drzewa.                                                

 

1957

  Kierowanie szkołą zostaje powierzone długoletniej nauczycielce Wandzie Pożarko. W budynku, na I p. ukończono korytarz, na którym przewidziano miejsce na scenę.

 

1958

   Obowiązki kierownika szkoły przejmuje Maciej Dzierwajłło, który będzie pełnił tę funkcję do 1971r.

Kronika szkolna: Wykończono  drugie piętro  z dużą izbą lekcyjną przeznaczoną na zastępczą salę gimnastyczną i mniejszą na bibliotekę. Kadra liczy 9 osób. Są to: Krystyna Jakubowska, Natalia Ochnio, Józefa Święcicka, Wanda Pożarko, Hanna Wardaszko, Danuta Wisznicka, Maria Wisznicka, mgr Jerzy Golec. Szkoła rozrasta się i liczy 13 oddziałów. Szeregi kadry zasilają więc kolejni nowi nauczyciele: Danuta Ołdak i Alicja Wierzbicka.

Na tak zwanej „kukułce” zostają zamontowane drabinki- istnieją do dzisiaj na korytarzu II p.

 

1960

  Szkoła ma 14 oddziałów, w których uczy się 484 uczniów, czyli średnio około 35 uczniów. Szeregi kadry zasilają kolejni nauczyciele: Danuta Ordyniak i Zofia Rosłonek.

                           

1964

   Kronika szkolna: Rada pedagogiczna powiększa się o kolejnych członków. Są to: Mieczysława Abrich, Tadeusz Gałecki, Anna Kępka, Danuta Koźlik. Prężnie działa harcerstwo kierowane przez Marię Roguską- należy do niego 54 uczniów.W latach sześćdziesiątych budynek pokryto elewacją.

 

1965

    Kronika szkolna 20 listopada(…) odbyła się piękna uroczystość nadania imienia naszej szkole. Otrzymała imię Jana Kielaka, działacza ludowego naszego terenu. Jan Kielak związany był z wsią    i jej  losami, marzył o dobrym jutrze wsi i słusznie na wieczna pamięć to imię związało się z naszą szkołą.

 W tym uroczystym dniu odsłonięto tablicę pamiątkowej ( nadal wisi ona przy drzwiach wejściowych): W związku z uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej szkoła otrzymała od Kom. Naczelnego ZSZ w Warszawie radio nowoczesne  i płytotekę  „Pan Tadeusz”.                                                                                                                                        

http://kielakowie.pl/mediawiki/index.php?title=Kielak_Jan__I666

 

1971

  Obowiązki dyrektora obejmuje Krystyna Jakubowska. Zostają zatrudnieni nowi nauczyciele: Anna Szymaniak, Marianna Reda, Stefan Mikiciuk.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR podejmuje decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, który we wrześniu 1939 spłonął po niemieckich bombardowaniach, po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie został ograbiony z dzieł sztuki, a po powstaniu warszawskim został doszczętnie zniszczony. Szkoła w Postoliskach uzbierała na ten cel kwotę   1.487 złotych.

                                               

1972

  Dyrektorem szkoły zostaje Sylwester Ołdak, który będzie pełnił te funkcję przez kolejnych 20 lat. Na stanowisko zastępcy dyrektora w tym czasie zostaną kolejno powołani:   Krystyna Jakubowska (1972- 82),  

Eugenia Kowalewska (1982-86),

Józef Dąbrowski (1986- 92).  

   W szkole działają: Szkolny Klub Ligi Ochrony (LOP) Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Spółdzielnia uczniowska, PCK, Harcerstwo, Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej (TPPR).

 

1973

Kronika szkolna: 9 maja. Władze oświatowe podjęły piękną akcję tworzenia Izb Pamięci Narodowej. Taką Izbę postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole.( Zgromadziliśmy odznaczenia bojowe,(…)mundury, łuski od pocisków, granatów, bagnety i hełmy, Zebraliśmy dużo starych przedmiotów użytkowych. Oczyściliśmy starannie wszystkie eksponaty. Posegregowaliśmy tematycznie i wystawiliśmy je w czterech oszklonych szafach.  

 Zbiory Izby Pamięci nieprzerwanie istnieją do chwili obecnej w sali nr 17

  (…)Zakładem opiekuńczym placówki jest Lokomotywownia Tłuszcz.  

   (…)Pierwszy raz w historii szkoły uczniowie zdobywają kartę rowerową                                                                                   

 

1975

Kronika szkolna: Na początku lat siedemdziesiątych zaistniała konieczność wymiany 34- letniej blachy na dachu. Tak też zerwano starą, zniszczoną blachę i pokryto szkołę papą. Wymieniono okna.

(…) Przed drugą wojna światową w latach trzydziestych pracowali jako nauczyciele tej szkoły: Janina Dudówna, Wincenty Lejsza, Emilia Kleniewska, Stefania Kubik, Stefania Rusiecka i Tadeusiak.

W czasie okupacji przybyli : Ludwik Czajkowski i Janusz Smakowski.

W okresie trzydziestolecia Polski Ludowej nauczaniem i wychowaniem w tej szkole zajmowali się niektórzy pozostali nauczyciele minionego okresu i Czapliga, Stanisław Witman, Zofia Nosińska, Jan Borucki, Józef Giza, Stanisław Olbryś, Eleonora Delmaczyńska, Irena Delmaczyńska, Krzywicki, Stanisława Turkot, maria Wisznicka, Wanda Pożarko, Natalia Ochnio, Krystyna Jakubowska, Zofia Oszczepalińska, Jerzy Golec, Zofia Rosłonek, Danuta Wisznicka, Józefa Święcicka, Hanna Wardaszko, Alfreda Czechowska, Alicja Wierzbicka, Adam Kusy, Danuta Koźlik, Danuta Królikowska, Wiesław Łukaszczuk, Tadeusz Gałecki, Marianna Roguska, Mieczysława Dzierwajłło, Elżbieta Zielińska, Elżbieta Gołębiowska, Wiesława Białek, Anna Kępka, Alicja Borowska, Jadwiga Łukaszczuk, Krystyna Astrabas, Krystyna Ciubak, Eugienia Kowalewska, Lucyna Jezierska, Teresa Przybysz, Mieczysława Turkot, Bożena Woźniak, Anna Szymaniak, Marianna Reda, Stefan Mikiciuk, Józef Dąbrowski, Krystyna Chajęcka, Alicja Perkowska.                                                                        

                                                                                                                                   

1977- 79

Remont budynku: wymiana instalacji elektrycznej; budowa pomieszczenia na kotłownię założenie      centralnego ogrzewania, budowa sanitariatów; adaptacja pomieszczenia na szatnię;wymiana podłóg

 

1981

Kronika szkolna: Zapadła bardzo ważna i bezprecedensowa w naszej powojennej historii decyzja. Wprowadzono Stan Wojenny(…) Z racji tych decyzji nastąpiła przerwa w nauce. Rozpoczęliśmy ferie zimowe, które trwały od 13 grudnia do 8 stycznia.

 

1982

Kronika szkolna: Spełniły się marzenia wszystkich mieszkańców, którzy od niepamiętnych czasów zabiegali o budowę przystanku. Powstała piękna inwestycja wartości 10 mln. zł, pobudowana czynem społecznym, którego wartość szacowana jest na 5 mln. złotych. Młodzież naszej szkoły ma w tym przedsięwzięciu swój udział: 596 przepracowanych roboczogodzin i wpłatę pieniężną na Konto Społecznego Komitetu Budowy Przystanku PKP w Chrzęsnem (3815 zł)

    W kolejnych latach uczniowie przepracowali w czynie społecznym na rzecz przystanku :

      245godzin  w 1983r.,  95 godzin w 1984r.; 38 godzin w 1985r., 60 godzin w 1986 r. oraz 94 godzin

       w 1988 r.

 

1987

Kronika szkolna : 27 marca 1987: Odbyło się spotkanie środowiskowe, na którym powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. W skład Komitetu weszli:Pietkiewicz Andrzej – przewodniczący, Korybczak Halina-z-ca, Wójcik Henryk –sekretarz, Żmudzka Krystyna-skarbnik (…) Wszyscy zebrani byli zdania, że rozbudowa jest konieczna.. Podjęto uchwałę, że mieszkańcy obwodu szkolnego będą wpłacać po 500 zł miesięcznie od rodziny od dn. 1.IV.87r.

 

 

1992

Dyrektorem szkoły zostaje Bogumiła Dąbrowska. Będzie piastowała stanowisko do 2003 roku.   Na stanowisko wicedyrektora zostaną kolejno powołani:

Wiesław Łukaszczuk 1992- 1998

Elżbieta Gawrońska 1998-2003( później- dyrektor)

 

1994- 98

Rozbudowa szkoły: budynek powiększa się o łącznik i salę gimnastyczną.

 

1999

   Zmiana systemu szkolnictwa powołuje do życia gimnazja. Powstaje Publiczne Gimnazjum w Postoliskach. Szkoła ma swoje oddziały zamiejscowe w Mokrej Wsi. Jej dyrektorem jest Hanna Szyszkowska, która będzie pełniła tę funkcję do 2003 r.

 

2000

4 października: Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Kielaka  w Postoliskach i otwarcie sali gimnastycznej.

 

2003

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zostają połączone  w Zespół Szkół w Postoliskach. Jego dyrektorem zostaje Elżbieta Gawrońska. Będzie piastowała to stanowisko do 2016 r.  Na stanowisko wicedyrektora w tym czasie zostaną kolejno powołane:

Bogumiła Dąbrowska 2003-2007

Małgorzata Denoch 2003- do chwili obecnej

Marzena Boruc 2007-2016 ( później – dyrektor)

 

2007

31 marca

Odsłonięcie w Postoliskach pomnika upamiętniającego zrzut Cichociemnych.

 

2015

Gimnazjum wybiera patrona i przyjmuje zaszczytne imię Cichociemnych, a 2 maja2016 otrzymuje sztandar.               

  https://pl-pl.facebook.com/pg/gimpostoliska/posts/                                    http://www.netkonkret.pl/cichociemni-w-postoliskach/                                                    http://janzaryn.pl/?p=1176 http://www.tluszcz.pl/tluszczpl/page/7,aktualnosci.html?id=507       http://klubakradzymin.pl/123/ http://www.kurier-w.pl/cichociemni-w-postoliskach/                                                      http://zzz.zwarszawy-naweekend.pl/artykul.php?art=1016-1100016

2016

Dyrektorem szkoły zostaje Marzena Boruc. Finalizuje realizację inwestycji mającej na celu otwarcie przedszkola.

Na stanowisko wicedyrektora zostaną kolejno powołani:

Małgorzata Denoch 2003- do chwili obecnej

Bożena Kielak 2017-2018

Ewa Dzięcioł 2019- 2020

 

2017

4 września

    Władze samorządowe dokonują uroczystego otwarcia sfinansowanego przez nie przedsięwzięcia- Zespół Szkół powiększa się o Przedszkole Samorządowe

http://www.kurier-w.pl/uroczysta-inauguracja-roku-szkolnego-20172018-gminy-tluszcz-postoliskach/nggallery/page/1

 

2019

   Szkołę kończy ostatni rocznik gimnazjalistów- reforma systemu szkolnictwa powoduje wygaśnięcie gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

 

2020

   Niniejsze kalendarium miało być wstępem do świętowania przypadających w tym roku dwóch rocznic związanych z historią naszej szkoły i szkolnictwa w Postoliskach.

Tymczasem…:

 • świat ogarnęła pandemia koronawirusa;
 • od marca szkoła przeszła w tryb nauczania zdalnego, pod znakiem którego upłynął niemal cały drugi semestr;
 • egzamin uczniów klas ósmych odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym;
 • nie było ani balu absolwentów, ani uroczystego zakończenia roku szkolnego;
 • organ prowadzący szkołę wydał decyzję o likwidacji od przyszłego roku szkolnego jednego stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Postoliskach;
 • ………………………………..

 

Co dalej…?

Tabula rasa (łac. „czysta tablica”)

To miejsce jest dla Ciebie-  to Ty dopiszesz dalszy ciąg tej historii…

 

 

 

  

 

 

 

   opracowanie: Małgorzata Denoch

                            Postoliska,  2020 r.