Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Środa, 2020-10-28

  Imieniny: Narcyza, Serafina

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 621311
  • Do końca roku: 64 dni
  • Do wakacji: 240 dni

Koronawirus COVID-19

Koronawirus COVID-19

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!
W dniu 12 marca 2020r. uczestniczyłem w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, po którym zwołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas obydwu spotkań tematem było rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tłuszcz czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje:
– W dniu wczorajszym rząd podjął decyzję o przerwaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i szkołach. W dniach 12-13 marca  placówki jeszcze będą otwarte, ale będą świadczyć jedynie opiekę nad dziećmi. Od 16 do 25 marca publiczne
i niepubliczne jednostki edukacyjne będą zamknięte.
- Zarządziłem odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń. Odwołane są zatem wszystkie zajęcia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, Bibliotece Publicznej oraz wszystkich filiach, treningi TKS Bóbr, UKS Olimp, a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– W trosce o bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Urzędy Miejskiego,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa do odwołania wprowadziłem ograniczenia
w zakresie dostępu do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Nie zostają wprowadzone zmiany
 w zakresie dni i godzin pracy urzędu. Zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie zaleceń oraz ograniczenie wizyt w Urzędzie do wyłącznie najpilniejszych kwestii. Zachęcam do wykorzystywania alternatywnych sposobów załatwiania sprawy, tj, kontakt telefoniczny,
e- mail, bądź ePUAP. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby Państwa problem udało się rozwiązać, bądź też odpowiedzą na pytania. Wszystkie kontakty przekazuję Państwu poniżej.

Proszę Państwa o zachowanie spokoju w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji, jednak podejście do niej w sposób racjonalny, poważny i odpowiedzialny. Sytuacja jest dynamiczna, więc na bieżąco będziemy Państwa informować o podjętych decyzjach. Apeluję o śledzenie komunikatów przekazywanych przez media i stosowanie się do zaleceń oraz zachowanie szczególnych zasad ostrożności.
Wszystkich rodziców oraz opiekunów proszę o przypilnowanie i uczulenie dzieci, które
w najbliższym czasie nie będą chodzić do szkoły o pozostanie w domach oraz ograniczenie kontaktów z osobami starszymi. Najbliższe dni są czasem mobilizacji oraz działań prewencyjnych. Od działań społeczeństwa zależy dalszy rozwój sytuacji wywołanej pojawieniem się koronawirusa oraz zdrowie nas wszystkich.  Zalecam wszystkim mieszkańcom Gminy Tłuszcz, aby ograniczać wizyty w sklepach, spotkania towarzyskie oraz wizyty w przychodniach. Jeśli chorują Państwo przewlekle i skończyły się Wam leki nie ma konieczności zgłaszania się osobiście do przychodni. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej i poprosić o wystawienie e-recepty. W identyczny sposób możemy uzyskać zwolnienie lekarskie. Apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny, a także kategoryczne pozostanie w domu w przypadku pojawienia się gorączki, kaszlu czy duszności.
W przypadku podejrzenia zarażeniem w żadnym wypadku proszę o nie wybieranie się na szpitalną izbę przyjęć! Przypominam najważniejsze numery telefonów:
- Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w przypadku sytuacji zakażenia 800-190-590
-Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wołominie  22-776-38-33, poza godzinami pracy i w dni świąteczne 510-146-258, 505-302-906

Jeśli mają Państwo informacje o samotnych, starszych osobach, które potrzebują pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zachęcam Państwa również do sąsiedzkiej pomocy, gdyż jak wiemy osoby starsze są statystycznie najbardziej narażone na ryzyko zachorowania koronawirusem. W tym wyjątkowym okresie wspierajmy ich w zakupach, ograniczając w ten sposób przebywanie w dużych skupiskach.

Szanowni Państwo,
wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi.  
Być może środki, które wprowadzamy mogą wydawać się zbyt daleko idące. Jednak zdrowie
i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze.
Apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o stosowanie się do zaleceń oraz
w miarę możliwości pozostanie w domach, bądź unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Pamiętajmy, że problem dotyczy nas wszystkich i w zaistniałej sytuacji bardzo ważna jest współodpowiedzialność. Nie lekceważmy sytuacji, gdyż może mieć ona wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.


  

   Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk