Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-01-17

  Imieniny: Antoniego, Henryki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 659582
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 159 dni

Szanowni Rodzice !

Szanowni  Rodzice !

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach  przypadkami zachorowań na koronawirusa  oraz Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem :

 

 • proszę o rozmowę z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny,     w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu  i kichania;
 • apeluję do Państwa, byście   Państwo  nie posyłali przeziębionych  i chorych dzieci  do przedszkola lub szkoły;
 • informuję , że jeśli  ktoś   nie miał kontaktu  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • informuję, że nie organizujemy  wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • informuję  Rodziców, których  dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • informuję Rodziców dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy  się  Państwu zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • zachęcam do sprawdzania na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
 • w  przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić  na infolinię Ministerstwa Zdrowia  – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo);

 

 • przekazuję kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej tj. Powiatowej  Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie -  tel. 22 776 38 33
 •  zwracam  uwagę, aby do szkoły lub przedszkola  nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

        Jednocześnie informuję, że na bieżąco śledzimy komunikaty publikowane na stronach  Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia  w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z pojawiającymi się w niektórych krajach  przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Stosownie do zaleceń GIS i MZ oraz sytuacji w naszej szkole podejmowane będą właściwe działania,  o których będziemy Państwa informować poprzez zeszyty do korespondencji oraz stronę internetową szkoły.    ( obecnie na stronie dodatkowe informacje dotyczące zaleceń GIS)

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach

                                                                                                                         /-/  Marzena  Boruc

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

 ZALECENIA   

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem.    Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa  z powierzchni na siebie.

 

 

Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

 

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego

konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych   ttps://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikatkrajowego- konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 

 

Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,

w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia

koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły,

należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk.

 

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn

np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy),  czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

 

 

Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami

bezpieczeństwa żywności.

 

 

Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku

milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania

zakażeniom koronawirusem.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej .
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.