Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682299
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

UWAGA KONKURS!!!!

Nasza szkoła przystępuje do Akcji „Warto być dobrym” i Konkursu realizowanego w ramach Akcji.

Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat jako drogę do samorealizacji.

Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach.

Akcja składa się z trzech etapów:

 • Etap informacyjny od 2 do 15 stycznia, polegający na zapoznaniu wszystkich uczniów i wychowawców z warunkami Konkursu
 • Etap realizacji Akcji w szkołach – od 15 stycznia do 20 czerwca 2012 polegający na aktywnym włączeniu się w działania realizowane przez uczestników
 • Etap podsumowania i rozliczenia polegający na przeprowadzeniu podsumowania Akcji w szkole i wysłania sprawozdania do organizatora

Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów , który każda szkoła będzie prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.

Każdy uczeń, który zgłosi się do udziału w Konkursie, będzie mieć do wykonania zadania w 3 kategoriach:

 • Aktywność względem innego człowieka – ja i bliźni
 • Zaangażowanie względem grupy (społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej) – ja i społeczność
 • Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska – ja i świat

Organizator nie określa ilości zadań, a także sposobu w jaki mają być realizowane. Ważne jest, aby uczestnik świadomie wykonał zadania z każdego z powyższych obszarów w ciągu trwania Akcji.

Premiowane będą cykliczność działań, regularność, ilość podejmowanych aktywności, a także świadomość podejmowania tych działań na rzecz społeczeństwa.

Finaliści będą wybierani po jednym z każdej klasy, na godzinie wychowawczej po wcześniejszym zaprezentowaniu przez uczniów swoich działań. O wyborze finalisty decyduje społeczność klasy w głosowaniu niejawnym. Wybrany w ten sposób uczeń przechodzi do finału Konkursu.

W terminie od 1 czerwca do 20 czerwca szkoła jest zobowiązana zorganizować finał Konkursu, podsumowywujący Akcję, na którym odbędzie się losowanie laureata, spośród wszystkich finalistów.

Nagrodą główną jest markowy rower górski o wartości ok. 1000 zł (Kross)
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ

Nagrody

 

 • Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.
 • Nagrodą główną jest markowy rower górski o wartości ok. 1000 zł (Kross). Każda szkoła otrzyma jeden rower do rozlosowania wśród swoich finalistów.
 • Finaliści z poszczególnych klas( po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku roku zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:
  • Pomoc drugiemu człowiekowi. (ja i bliźni)
  • Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną. (ja i społeczność)
  • Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. (ja i świat)
 • Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI, który został powołany w celu promocji i identyfikacji młodzieży mogącej być przykładem dla innych.

 

Cele akcji

 

 • Pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo.
 • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
 • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
 • Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw.
 • Docenienie odpowiedzialnego i pomocne zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.