Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682409
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

Zaprojektuj koszulkę promującą kibicowanie fair play i wygraj tablety graficzne oraz oryginalne koszulki z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej!

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze wszystkich polskich szkół - także tych, które nie przystąpiły do VI edycji programu „Szkoła bez przemocy”.


Zgłoszenia

Aby zgłosić projekt do konkursu, należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zamieścić za jego pośrednictwem maksymalnie dwa projekty w postaci plików graficznych JPG (dopuszczalne rozmiary: 2480x3425 px, 3543x3543 px).  Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny wraz z deklaracją należy wysłać pocztą na adres Biura Programu „Szkoła bez przemocy”, ul. Elżbiety Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa (z dopiskiem: „Konkurs na projekt koszulki”).


Przedmiotem konkursu są projekty przeznaczone do umieszczenia na koszulce typu T-shirt, które promują ideę przewodnią VI edycji Programu „Kibicuję fair play”. Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty typograficzne, kolaże.


Na projekty czekamy do 28 listopada 2011r. Decyduje data stempla pocztowego.


Nagrody

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne, w tym zdobywca grand prix, oraz  
8 wyróżnień.


Nagrodami głównymi dla zdobywców pierwszych trzech miejsc będą tablety graficzne oraz koszulki własnego projektu (dla zwycięzców i ich klas).


Natomiast  autorzy wszystkich 11 najlepszych projektów (3 nagrody główne
i 8 wyróżnień) otrzymają koszulki z autografami naszej najlepszej „11” – reprezentacji Polski w piłce nożnej.