Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682387
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

PIERWSZE PRAWO JAZDY W WIEKU 14 LAT !!!!Zgodnie z obowiązującymi przepisami od stycznia 2013 roku nie ma już karty motorowerowej. Osoby które chcą jeździć motorowerem, muszą zrobić prawo jazdy kategorii AM. Uprawnia ono do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim, które może zdobyć każdy, kto ukończył 14 lat.Nowe przepisy, karta motorowerowa, prawo jazdy AM

 

Art.133 ust.2
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność i uprawnia do prowadzenia motoroweru do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.
ust.3
Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.Reasumując:

Od dnia (w dniu) wejścia ustawy w życie, tj 19.01.2013

Masz 13 lat i nie masz karty motorowerowej - Musisz czekać do 14 roku życia, aby zapisać się na kurs AM.

Masz 13 lat i kartę motorowerową - jeździsz na karcie motorowerowej do 14 roku życia

Masz 14 - 18 lat i brak karty motorowerowej - Możesz zapisać się na kurs AM

Masz 14 - 18 lat i kartę motorowerową - masz obowiązek wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. W przypadku niewyrobienia kategorii AM przed ukończeniem 18 roku życia, uprawnienia przepadają, i aby móc prowadzić motorower potrzebne będzie przejście kursu na kategorię AM i zdanie egzaminu państwowego, czyli czeka Was zrobienie prawka od nowa.

ukończone 18 lat - możesz spać spokojnie. Zmiany Cię nie dotyczą, jeździsz na dowód (Dotyczy to osób które ukończyły 18 lat przed dniem wejścia ustawy. Wszystkich, którzy nie ukończyli 18 roku życia przed dniem wejścia ustawy, prawo jazdy kategorii AM będzie obowiązywać również po ukończeniu 18 roku życia).


Szacunkowe ceny:

Wymiana karty na prawo jazdy - około 100 zł.
Egzamin WORD - 170 zł.
Ceny kursu - około 500 zł.
Badania lekarskie - 50 zł.


Egzamin i kurs

Sam egzamin na prawo jazdy kategorii AM będzie bardzo podobny do egzaminu na kategorię A. Czas szkolenia na kategorię AM to minimum 10 godzin teorii i 10 godzin praktyki. Nowością ma być wymagany odpowiedni strój na motocykl.


Wymiana karty na prawo jazdy

Wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM można dokonać w swoim starostwie/urzędzie.

Potrzebne są wniosek o wydanie prawa jazdy, pisemna zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich), badania lekarskie, zdjęcie oraz zaświadczenie złożenia opłaty za wydanie prawa jazdy.


Nie mam uprawnień, co mi grozi za prowadzenie motoroweru?

Kary za brak uprawnień będą traktowane tak samo, jak w przypadku braku uprawnień na każdą inną kategorię, czyli mandat karny zgodnie z taryfikatorem. W przypadku złapania Cię przez Policję w czasie oczekiwania na egzamin, do mandatu dodają 2 lata odroczenia egzaminu gratis