Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Piątek, 2019-01-18

Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty

Statystyki

 • Odwiedziny: 377738
 • Do końca roku: 347 dni
 • Do wakacji: 154 dni

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

Ogłoszenie o konkursie

SZKOLNY KONKURS

 

 

KOLĘD I PASTORAŁEK

 

 

DLA KLAS 0 - 6

 

Dnia 08 stycznia 2018r (poniedziałek)

odbędzie się

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów

klas 0 –6.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać do wychowawców lub organizatora do dnia 05.01.2018r.

Organizatorzy:

p. D. Szydłowska, p. M. Żelazowska i p. A. Kowalska.

 

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu „KOLĘD I PASTORAŁEK" kl. 0 - 6

w Szkole Podstawowej

im. Jana Kielaka w Postoliskach

Organizatorzy:

Dorota Szydłowska, Marzanna Żelazowska i Aldona Kowalska

 

Termin i miejsce konkursu:

08 stycznia 2018 r.(poniedziałek), w czasie zajęć szkolnych

 sala gimnastyczna

Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych

 • integracja dzieci

 • upowszechnianie kultury muzycznej

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek

 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci

 

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy śpiewają z podkładem muzycznym (płyta CD), akompaniamentem instrumentów lub a'cappella;

 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę;

 • w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły;

 • w kategorii zespół mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby;

 • uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo;

 • konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- kl. 0 – 3

- kl. 4 - 6

Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

a) walory wokalne

b) umiejętności warsztatowe

c) interpretacja kolędy lub pastorałki

d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy

c) pomysłowość,

d) ogólny wyraz artystyczny,

 Decyzje jury są ostateczne.