Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

Adres

Postoliska


Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz


tel. 29 757-30-25


Kalendarium

Piątek, 2018-07-20

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

Statystyki

  • Odwiedziny: 334876
  • Do końca roku: 164 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Zespół Szkół w Postoliskach

ul. Plac 3-Go Maja 18

05-240 Tłuszcz

zspszpp@interia.pl  - szkoła podstawowa

zsgimp@interia.pl  - gimnazujm

REKRUTACJA 2018/2019 - klasy pierwsze

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach informuje, w okresie 1 - 16 marca 2018 r. będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

 Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:

- dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku lub posiadają stosowną opinię.

 

Szkoła może przyjąć dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli będzie posiadała wolne miejsca

  

Przy zapisie rodzic/prawny opiekun powinien okazać:

- dowód osobisty

- odpis aktu urodzenia dziecka, dokument z PESELEM

- wypełnioną kartę zapisu dziecka (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły)

- dokument potwierdzający zameldowanie dziecka w przypadku osób zameldowanych poza obwodem szkoły

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach

Marzena Boruc