Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682320
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

Wpływ multimediów na dzieci

Drodzy Rodzice,

W tym artykule chciałabym poruszyć temat wpływu multimediów na dzieci. Rozumiem, że w obecnym czasie kontakt z telefonem/tabletem czy komputerem jest nieunikniony, ale myślę, że warto uświadomić sobie jakie są skutki nadmiernego korzystania z dobrodziejstw techniki, bez uwzględniania higieny pracy.

Kilka faktów:

-  Neurobiolodzy zauważają, że dzieci urodzone w epoce wysokich technologii (od końca lat dziewięćdziesiątych XX w.) w odmienny sposób kształtuje swoje relacje ze światem, ludźmi i językiem.

-  „Negatywny wpływ mediów na rozwój językowy dziecka jest (…) dwa razy silniejszy niż pozytywny efekt czytania dzieciom książek” ” (Spitzer 2013).

-Badania wykazały, że dla uczniów, którzy oglądali dużo telewizji (>6 h dziennie) istniało większe prawdopodobieństwo, że dzieci te będą miały niższy iloraz inteligencji, aniżeli dzieci, które oglądały mniej telewizji (2 lub mniej godzin dziennie).

 

 

Maluchy, a multimedia.

 Dzieci do 2. r. ż., oglądające telewizję od 30minut do 2 godzin, a w czasie weekendu ok. 3 godzin (wg deklaracji matek), charakteryzują się:

-stanem nieustannego rozproszenia uwagi

-sporadycznymi reakcjami na własne imię

-brakiem rozwoju mowy lub opóźnieniem pojawiania się oczekiwanych etapów

-niechęcią do oglądania obrazów statycznych (np. ilustracji w książkach),

-brakiem wspólnego pola uwagi,

-brakiem gestu wskazywania palcem.

 W 3. r. ż. zaburzenia „telewizyjnych dzieci” pogłębiają się. Dostrzega się następujące zachowania:

-trudności lub całkowity brak rozumienia poleceń,

-zabawę na niższym poziomie, w stosunku do dzieci „nietelewizyjnych”

-brak zabawy tematycznej,

-trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem zabawy w grupie rówieśniczej,

-komunikowanie się krzykiem lub płaczem,

-niepełne rozumienie języka,

-brak respektowania reguł społecznych,

-brak zainteresowania książkami, obrazkami,

-uspokajanie się po otrzymaniu telefonu komórkowego/tabletu rodzica

-poważne trudności w prowadzeniu treningu czystości,

-wybiórczość jedzenia.

 

 

Wiek od 2 do 5 lat to krytyczny okres dla rozwoju mózgu. Mózg jest przygotowywany do uczenia się, jak przyjmować informacje i jak tworzyć związki informacji. Kiedy dzieci oglądają telewizję, grają na komputerze, tablecie, komórce, są przyzwyczajane do takiego sposobu uczenia się, w którym brak jest fizycznego, emocjonalnego, a nawet sensorycznego (zapach, smak, propriocepcja)

zaangażowania. Telewizja bombarduje telewidzów zbyt szybkimi do wchłonięcia przez młody mózg, ciągle zmieniającymi się rzekami obrazów, słów i ruchu. Dziecko może być w stanie powtórzyć to, co usłyszało, ale nie będzie ono miało głębszego zrozumienia tego, co powtarza.

 

 

Nadmiar multimediów, a….

 

 

Narząd wzroku

-Nieodpowiednia odległość od telewizora, komputera, zbyt małe ekrany telefonów, tabletów, komórek przyczyniają się do powstawania zaburzeń wzroku

-Nadmierne zmęczenie gałek ocznych, ich wysuszenie, podrażnienia błony śluzowej oczu (zespół suchego oka), zapalenie spojówek

-zaburzenia widzenia - objawy to zmęczenie i zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, podwójne widzenie lub za mgłą, przemijająca krótkowzroczność, zawroty głowy, bóle głowy

Narząd ruchu

-Powstawanie wad postawy spowodowane przyjmowaniem nieprawidłowych pozycji statycznych, przeciążenia aparatu ruchu

-Boczne skrzywienia kręgosłupa

-Pogłębienie kifozy piersiowej

-Wady klatki piersiowej (klatka lejkowata), ograniczenie ruchomości klatki piersiowej

-Ograniczenia ruchomości stawów, stawów kręgosłupa, brak odpowiedniej elastyczności mięśni (sztywność, tendencja do skręceń, przykurcze mięśniowe)

-Osłabienie tkanki kostnej (tendencja do złamań)

-Zmiany zwyrodnieniowe stawów i stany zapalne mięśni (zapalenie mięśni prostowników przedramienia – łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka , nadwyrężenie mięśni nadgarstka,

-Dolegliwości pleców i kręgosłupa, obciążenia statyczne mięśni karku

-Dystrofie mięśni pasa biodrowego

Zdrowie

-Zaburzenie funkcjonowania układu krążeniowo – oddechowego

-Osłabienie odporności organizmu

-Osłabienie wydolności organizmu

-Osłabienie zdolności motorycznych dziecka (zwinności, zręczności, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji)

 

Układ nerwowy

-Zaburzenia koncentracji, nerwowość, nadmierna pobudliwość, drażliwość, agresywność, brak kontroli nad emocjami (bicie, gryzienie, kopanie)

-Trwałe częściowe rozkojarzenie uwagi - przebywanie w stanie nieustannego bycia zajętym, zwracanie uwagi na wszystko bez koncentrowania się na czymkolwiek

-Zaburzenie snu (płacz, krzyk)

-Przemęczenie (szybkie, uderzające kolory i migoczące obrazy intensywnie pobudzają)

 

 

Zaburzenia odżywiania

-Karmienie/jedzenie przed telewizorem/komputerem prowadzi do utrwalania nieprawidłowych nawyków żywieniowych, smak potraw traci swój urok

-Dziecko nie kontroluje ilości jedzenia, które pochłania w trakcie oglądania bajek, gier komputerowych

-Dziecko je nawet wtedy jeśli nie jest głodne, co przyczynia się do otyłości

-Dziecko naśladuje wzorce czerpane z kreowanych postaci bajkowych, z filmów (wygląd bohaterów, często nadludzkie moce)

Rozwój intelektualny

-Dziecko nie potrafi zorganizować sobie wolnego czasu poprzez zabawę

-Nie doświadcza świata

-Nie poznaje go zmysłami

-Nie jest kreatywne, twórcze

-Nie rozwija swoich zainteresowań, zdolności

-Nie rozwija myślenia przyczynowo – skutkowego

-Osiąga gorsze wyniki w nauce

-Osłabienie procesów myślowych, kojarzenia, analizy (telewizja sprzyja bierności i lenistwu umysłowemu oraz obniżeniu sprawności myślenia abstrakcyjnego i fantazji) - rozleniwienie umysłu

-Brak odporności emocjonalnej

-Słabe radzenie sobie z nowymi sytuacjami

Trudności szkolne

-Zahamowanie zainteresowania książkami

-Gorzej wykształcona umiejętność czytania (mniej czasu na ćwiczenia i naukę)

-Kłopoty z ortografią („opatrzenie się" z trudnymi ortograficznie słowami podczas czytania tekstów pomaga w przyswajaniu ich pisowni)

-„Telewizyjne” dzieci na lekcjach stają się bierne lub nudzą się i nie potrafią skoncentrować się, oczekują od nauczyciela specjalnych, ciekawych efektów, w rezultacie osiągają gorsze wyniki w nauce, niż ich rówieśnicy spędzający przed telewizorem niewiele czasu

 

-Reagowanie na przemoc obojętnie, dzieci obojętnieją wobec sytuacji przemocy także w życiu codziennym, nie mając poczucia winy przy własnych agresywnych zachowaniach (filmy i gry komputerowe)

Rozwój społeczny

-Dziecko jest agresywne lub wycofane

-Nie potrafi wchodzić w odpowiednie relacje z rodzicami i rówieśnikami

-Brak wspólnych rozmów, dyskusji, zabaw, spoglądania na twarz rozmówcy powoduje brak zrozumienia wskazówek niewerbalnych, wywołuje brak empatii

-Pozbawienie zdolności porozumiewania się i działania bez zachęty - samotna zabawa pogłębia uczucie osamotnienia, dziecko nie szuka kontaktu z innymi, nie potrafi się komunikować, traci z innymi związki emocjonalne

-Zatracenie się w tym co jest dobre a co złe, co rzeczywiste a wirtualne, prawdziwe/fałszywe, co jest miłością a co nienawiścią

-Degradacja nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości

Rozwój mowy

-Dzieci później zaczynają mówić

-Dzieci posiadają mniejszy zasób słów

-Nie potrafią się komunikować z otoczeniem

-Używają wulgarnych słów

-Są agresywne w stosunku do innych, nie potrafią się dogadać

-Brak odpowiedniej stymulacji (nauka języka, spoglądanie na twarz rozmówcy, mimika)

-Dziecko nie szuka kontaktu z innymi/nie potrafi się komunikować, nie potrafi podtrzymać relacji z rówieśnikami (izolacja)

Sen

Cyfrowe media wpływają negatywnie na długość oraz jakość snu dzieci. Przedszkolaki i uczniowie śpią lepiej jeśli w ich sypialniach nie ma telewizorów, komputerów, tabletów czy telefonów komórkowych.

Gorsza jakość i skrócenie snu przekłada się zmęczenie w ciągu dnia, co z kolei ma wiele negatywnych konsekwencji, w tym gorsze wyniki w nauce czy zaburzenia nastroju.

Nieustanny dostęp do strumienia danych, informacji na temat znajomych, tego co dzieje się w okolicy, powoduje ekscytację i emocje uniemożliwiające zasypianie. Inną sprawą jest wrażliwość oczu młodych ludzi. W jednej z analizowanych prac przedstawiono badania dowodzące, że u dzieci i nastolatków sztuczne światło powoduje prawie dwukrotnie mniejsze wydzielanie melatoniny – naturalnego hormonu umożliwiającego zasypianie Co ważne, elektroniczne urządzenia: komputery,

tablety czy smartfony emitują niebieskie światło, które jak wykazują badania, może jeszcze bardziej zakłócać wydzielanie tego hormonu. W efekcie, zegar biologiczny takiego dziecka czy nastolatka jest kompletnie rozregulowany.

 

Co zamiast?

-Zachęcaj dziecko do spontanicznej zabawy z wyobraźnią, w pojedynkę lub z innymi dziećmi. Pozwól dzieciom tworzyć ich własne zabawki.

-Czytaj dziecku i uczestnicz w pełnym uwagi porozumiewaniu się z dzieckiem. Zachęcaj je do tworzenia twórczych i pełnych wyobraźni opowieści.

-Zachęcaj i pozwalaj na pełną emocji ekspresję, przechodzącą przy osiągnięciu wieku 4 lat do racjonalnego dialogu.

-Zachęcaj do dużej ilości ruchu i interakcji z innymi dziećmi, do rozwoju pewnych zasad przy pracy albo w zabawie na podwórku, do dzielenia się z innymi i początków altruistycznego zachowania.

 

 

 

Źródła:

 

I. Jarosz, A.Klęczar i R. Witkowska - „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój i funkcjonalnie dziecka” Prezentacja prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska: Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci Artykuł

www.zdrowie.pap.pl

 

https://mniejekranu.pl/