Zespół Szkół w Postoliskach

Postoliska

Pl. 3-go Maja 18, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757-30-25

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-02-27

  Imieniny: Gagrieli, Liwii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 682282
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni

Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej

W szkole został uruchomiony gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna: Hanna Jachacy

   PONIEDZIAŁEK  12:00-16:00

            ŚRODA   8:00- 12:00

Świadczenia finansowane przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ obejmują m. in.:

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych (wykrywanie zaburzeń m.in.:  w rozwoju fizycznym (somatycznym), narządu wzroku, narządu ruchu, uszkodzeń słuchu, postawy ciała).
 2. Kierowanie postepowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  z dodatnimi wynikami testów.
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.
 5. Realizację świadczeń pielęgniarskich.
 6. Realizacja świadczeń na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
 8. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 9. Realizacja edukacji zdrowotnej.
 10. Przygotowanie uczniów do profilaktycznych badań lekarskich.